ინტელექტუალური საკუთრების უფლება

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების შესაძლო დარღვევის შესახებ რაიმე შეშფოთების ან საჩივრის შემთხვევაში, გთხოვთ, შეავსოთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა, რათა სპეციფიკასთან ერთად დაადგინოთ დარღვეული სავარაუდო უფლებები და ბრალდებული პროდუქტი (ებ) ი.